Tuyển chọn Ủy ban Chương trình Khoa học 2024: Cơ hội thú vị cho các chuyên gia y khoa

Rate this post

Bạn có mong muốn tham gia vào một cuộc họp toàn cầu nơi các chuyên gia hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới tụ họp để thảo luận về các chủ đề hấp dẫn và sáng tạo và bạn muốn đóng góp vào nỗ lực của Ban Chương trình Khoa học? Tham gia Ban Chương trình Khoa học để ảnh hưởng đến Hội nghị Thế giới về Y học Tình dục 2024, đảm bảo sự kiện này trở thành một sự kiện xuất sắc được công nhận toàn cầu. Hãy tham gia và đóng góp cùng Ban Chương trình Khoa học ISSM cho WMSM2024 sắp tới tại Rio de Janeiro, Brazil. Để biết thông tin chi tiết và cách tham gia, vui lòng truy cập tại đây.


Tham gia Hội Đồng Chương Trình Khoa Học của Hội Nghị Thế Giới về Y Học Tình Dục 2024

Bạn có mong muốn trở thành một phần của một cuộc họp toàn cầu nơi các chuyên gia hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới tụ tập để thảo luận về các chủ đề hấp dẫn và đổi mới và bạn có muốn đóng góp vào nỗ lực của Hội Đồng Chương Trình Khoa Học?

Đối với mỗi phiên bản của Hội Nghị Thế Giới về Y Học Tình Dục, chúng tôi tập hợp một Hội Đồng Chương Trình Khoa Học đặc biệt. Các thành viên của Hội Đồng được giao nhiệm vụ xây dựng một chương trình khoa học xuất sắc và bao quát cho các thành viên ISSM và người tham gia trên toàn thế giới.

Cơ Hội Độc Đáo Tham Gia Hội Đồng Chương Trình Khoa Học

Tham gia Hội Đồng Chương Trình Khoa Học mang đến cho bạn cơ hội độc đáo để ảnh hưởng đến Hội Nghị Thế Giới về Y Học Tình Dục 2024, đảm bảo rằng nó sẽ là một sự kiện được công nhận toàn cầu và xuất sắc.

Chúng tôi kính mời tất cả các thành viên ISSM tham gia và đóng góp vào Hội Đồng Chương Trình Khoa Học của ISSM cho WMSM2024 tại Rio de Janeiro, Brazil.

Click vào đây để biết thông tin chi tiết và cách nộp đơn >>

Hỏi đáp về nội dung bài này

Bạn có ước mơ được tham gia vào một cuộc họp toàn cầu nơi các chuyên gia hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới tụ họp để thảo luận về các chủ đề hấp dẫn và sáng tạo và bạn muốn đóng góp cho nỗ lực của Ủy ban Chương trình Khoa học?

Có, tôi rất muốn tham gia vào Ủy ban Chương trình Khoa học của Hội Nghị Thế Giới về Y Học Tình Dục để đóng góp cho việc xây dựng chương trình khoa học xuất sắc và bao quát cho các thành viên ISSM và người tham gia trên toàn thế giới.

Ở mỗi phiên của Hội Nghị Thế Giới về Y Học Tình Dục, chúng tôi tổ chức một Ủy ban Chương trình Khoa học chuyên nghiệp. Thành viên của Ủy ban này được giao nhiệm vụ xây dựng một chương trình khoa học xuất sắc và bao quát cho các thành viên ISSM và người tham gia trên toàn thế giới.

Đúng vậy, tham gia vào Ủy ban Chương trình Khoa học mang đến cho bạn cơ hội độc đáo để ảnh hưởng đến Hội Nghị Thế Giới về Y Học Tình Dục 2024, đảm bảo nó trở thành một sự kiện được công nhận toàn cầu và xuất sắc.

Chúng tôi mời tất cả các thành viên ISSM tham gia và đóng góp tích cực vào Ủy ban Chương trình Khoa học của ISSM cho WMSM2024 tại Rio de Janeiro, Brazil.

Nhấn vào đây để biết thông tin chi tiết và cách nộp đơn >>

Nguồn thông tin được tham khảo từ trang web: ISSM, Call for Applications for the Scientific Program Committee 2024

Nội dung được biên tập, sáng tạo thêm bởi: Ban biên tập Namkhoa. info

About admin

Check Also

Tác động của mãn kinh đến sinh lý tình dục là gì?

Menopause là giai đoạn khi phụ nữ ngừng kinh nguyệt. Trong giai đoạn tiền mãn …