Vai trò của Suy nghĩ Tự động trong Xử lý Kích thích Tình dục cho Phụ nữ Mắc trầm cảm

Nghiên cứu về vai trò của suy nghĩ tự động trong xử lý kích thích tình dục ở phụ nữ mắc trầm cảm. Kết quả cho thấy, phụ nữ mắc trầm cảm có xu hướng đánh giá hình ảnh tình dục kém hấp dẫn hơn, do suy nghĩ tiêu cực, không phải quá trình chú ý. (Tóm tắt từ Baranowski et al., 2022)

**Vai trò của suy nghĩ tự động trong xử lý các kích thích tình dục cho phụ nữ mắc bệnh trầm cảm**

Bệnh trầm cảm và rối loạn tình dục ở cả nam và nữ có mối liên hệ rõ ràng. Mặc dù có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến mối liên hệ này, các chuyên gia đồng ý rằng trầm cảm ảnh hưởng đến các quá trình kognitif của cá nhân, thay đổi sự chú ý, nhận thức và đánh giá của họ về các sự kiện, có thể gây tổn thương đến trải nghiệm tình dục.

Để xem xét vai trò có thể của trầm cảm trong việc thay đổi quá trình xử lý kognitif của một người đối với các kích thích tình dục, một nhóm nghiên cứu đã phát triển một nghiên cứu đánh giá các quá trình liên quan đến sự chú ý sớm và các quá trình đánh giá sau của một nhóm 96 phụ nữ thông qua một loạt các nhiệm vụ thời gian phản ứng, bài kiểm tra tiếp cận-tránh né và một bảng câu hỏi phản ánh. Trong số 96 phụ nữ, 32 người đang mắc bệnh trầm cảm nặng (MDD) vào thời điểm nghiên cứu (trong đó có 13 người đang dùng thuốc chống trầm cảm), 34 người đã từng trải qua MDD nhưng không có cơn trầm cảm trong ít nhất 6 tháng, và 30 người chưa từng trải qua MDD.

Tác giả của nghiên cứu sử dụng hai nhiệm vụ thời gian phản ứng để đánh giá khả năng xử lý chú ý của các người tham gia: nhiệm vụ chấm chấm và nhiệm vụ phân loại hình ảnh hướng dẫn/ảnh. Đối với nhiệm vụ chấm chấm, phụ nữ được trình bày với hai hình ảnh ở hai bên của một dấu chéo cố định. Các hình ảnh có thể là trung tính (miêu tả hai người mặc quần áo trong tình huống xã hội) hoặc tình dục (hiển thị một cặp nam nữ tham gia vào quan hệ tình dục đàn ông-phụ nữ, qua đường miệng hoặc qua đường hậu môn). Trong mỗi thử nghiệm, có thể có hai hình ảnh trung tính, hai hình ảnh tình dục hoặc một hình ảnh trung tính và một hình ảnh tình dục. Một dấu chấm đỏ sẽ xuất hiện trên một trong các hình ảnh và người tham gia cần chỉ ra hình ảnh nào chứa dấu chấm càng nhanh càng tốt bằng cách sử dụng hướng tương ứng trên bàn phím.

Tương tự, nhiệm vụ phân loại hình ảnh hướng dẫn/ảnh kiểm tra thời gian phản ứng của người tham gia bằng cách yêu cầu họ xác định hướng của hai thanh màu xám nhạt (song song hoặc không song song), hoặc phân loại một hình ảnh là “tình dục” hoặc “trung tính” càng nhanh càng tốt, tùy thuộc vào hướng dẫn cho mỗi thử nghiệm.

Cuối cùng, các nhà nghiên cứu sử dụng bài kiểm tra tiếp cận-tránh né (AAT) để đo lường phản ứng tiếp cận-tránh né của phụ nữ. AAT yêu cầu người tham gia kéo hình ảnh về phía họ hoặc đẩy chúng đi ra bằng một tay cầm một cách nhanh chóng, tùy thuộc vào màu sắc của khung xung quanh mỗi hình ảnh. (Màu sắc được gán cho “đẩy” hoặc “kéo” trước khi bắt đầu nhiệm vụ).

Khi các nhiệm vụ hoàn thành, phụ nữ điền vào bảng câu hỏi để sàng lọc trầm cảm và rối loạn tình dục nữ, cũng như một bảng câu hỏi đánh giá phản ứng của họ đối với các hình ảnh tình dục trong nghiên cứu, xếp hạng chúng trên một thang điểm từ 1 đến 9 với mô tả cuối như “rất không dễ chịu” đến “rất dễ chịu,” “thư giãn” đến “rất hưng phấn,” và “không gây kích thích tình dục” đến “rất kích thích tình dục.”

Đáng chú ý, các tác giả phát hiện rằng trong khi phụ nữ mắc MDD có thời gian phản ứng chậm hơn và tỷ lệ lỗi cao hơn so với phụ nữ trong hai nhóm còn lại, họ không có phản ứng khác biệt đáng kể đối với các kích thích tình dục trong các nhiệm vụ chú ý hoặc hành vi tiếp cận-tránh né trong AAT. Điều này ngụ ý rằng sự chú ý của họ đối với các kích thích tình dục không khác biệt đáng kể so với phụ nữ không mắc MDD.

Ngược lại, các nhà nghiên cứu phát hiện sự khác biệt rõ ràng giữa các xếp hạng của các kích thích tình dục của phụ nữ mắc MDD và phụ nữ không mắc trầm cảm. Nhìn chung, phụ nữ mắc MDD đánh giá các hình ảnh tình dục ít kích thích hơn và ít dễ chịu hơn so với phụ nữ không mắc MDD, và những người đã phục hồi từ MDD nằm giữa hai nhóm. Các tác giả giả thuyết rằng kết luận này có thể do sự xuất hiện của suy nghĩ tiêu cực tự động, một triệu chứng của trầm cảm. Do đó, họ khuyến nghị rằng điều trị rối loạn tình dục liên quan đến trầm cảm nên tập trung vào giải quyết những suy nghĩ tiêu cực này, thay vì các quá trình chú ý.

Tuy nhiên, họ công nhận rằng nghiên cứu của họ có hạn chế. Đặc biệt, việc các phụ nữ trong nghiên cứu này chỉ được kiểm tra một lần có nghĩa là các nhà nghiên cứu chỉ có một bức ảnh tĩnh về kỹ năng xử lý kognitif của họ. Từ góc độ này, một nghiên cứu theo dõi dài hạn kiểm tra các cá nhân tại nhiều thời điểm có thể cung cấp thông tin quý giá.

Hỏi đáp về nội dung bài này

Câu hỏi 1: Vai trò của suy nghĩ tự động trong xử lý tác động tình dục đối với phụ nữ mắc bệnh trầm cảm là gì?

Trong nghiên cứu, vai trò của suy nghĩ tự động trong xử lý tác động tình dục đối với phụ nữ mắc bệnh trầm cảm được thảo luận. Phụ nữ mắc bệnh trầm cảm có thể có trải nghiệm khác biệt trong việc đánh giá tác động tình dục so với phụ nữ không mắc bệnh trầm cảm.

Câu hỏi 2: Phương pháp nghiên cứu nào được sử dụng để đánh giá quá trình xử lý tác động tình dục ở phụ nữ trong nghiên cứu?

Trong nghiên cứu, các phương pháp nghiên cứu bao gồm các thử thách thời gian phản ứng, thử thách tiếp cận-tránh và câu hỏi phản ánh. Các phương pháp này được sử dụng để đánh giá quá trình xử lý tác động tình dục ở phụ nữ mắc bệnh trầm cảm.

Câu hỏi 3: Kết quả chính của nghiên cứu cho thấy điều gì về phản ứng của phụ nữ mắc bệnh trầm cảm đối với hình ảnh tình dục?

Kết quả chính của nghiên cứu cho thấy phụ nữ mắc bệnh trầm cảm đánh giá hình ảnh tình dục ít kích thích và ít dễ chịu hơn so với phụ nữ không mắc bệnh trầm cảm. Những phụ nữ đã hồi phục từ bệnh trầm cảm nằm ở giữa hai nhóm này.

Câu hỏi 4: Tại sao các tác giả nghiên cứu đề xuất rằng việc điều trị rối loạn tình dục liên quan đến trầm cảm nên tập trung vào việc giải quyết suy nghĩ tiêu cực?

Các tác giả nghiên cứu đề xuất rằng việc điều trị rối loạn tình dục liên quan đến trầm cảm nên tập trung vào giải quyết suy nghĩ tiêu cực vì họ tin rằng suy nghĩ tiêu cực là một triệu chứng của trầm cảm có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm tình dục.

Câu hỏi 5: Điểm yếu chính của nghiên cứu được nhấn mạnh bởi các tác giả?

Điểm yếu chính của nghiên cứu được nhấn mạnh bởi các tác giả là việc chỉ kiểm tra phụ nữ một lần duy nhất, dẫn đến việc họ chỉ có cái nhìn tại một thời điểm về kỹ năng xử lý tác động tình dục của họ. Họ đề xuất rằng một nghiên cứu theo dõi lâu dài có thể cung cấp thông tin quý giá.

Nguồn thông tin được tham khảo từ trang web: ISSM, The Role of Automatic Thoughts in Processing Sexual Stimuli for Women With Depression
Nội dung được biên tập, sáng tạo thêm bởi: Ban biên tập Namkhoa. info

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *