Nhu cầu chăm sóc sau phẫu thuật giới tính phổ biến nhất

Các cá nhân transgender có thể chọn thực hiện phẫu thuật thay đổi giới tính để cải thiện sức khỏe tinh thần. Nghiên cứu mới chỉ ra rằng 25% người tham gia đã thực hiện ít nhất một loại phẫu thuật. Chăm sóc sau phẫu thuật là yếu tố quan trọng để hỗ trợ sức khỏe của họ.

**Giải phẫu thay đổi giới tính và tầm quan trọng của việc chăm sóc sau phẫu**

Transgender, hay những người có bản tính giới tính không khớp với giới tính mà họ được gán khi sinh, có thể chọn thực hiện quá trình chuyển đổi thông qua điều trị hormone thay đổi giới tính hoặc phẫu thuật thay đổi giới tính (GAS), hoặc cả hai. Một cuộc khảo sát gần đây trên 27,715 người transgender tại Hoa Kỳ cho thấy 25% số người tham gia đã trải qua ít nhất một loại GAS như phẫu thuật ngực (tăng vòng 1 hoặc cắt bỏ vùng ngực) hoặc phẫu thuật sinh dục (phalloplasty hoặc vaginoplasty).

GAS đã được chứng minh có tác động tích cực đối với sức khỏe tinh thần của một người, có thể giúp giảm cảm giác lo lắng có thể xảy ra khi có sự không phù hợp giữa bản tính giới tính và giới tính được gán khi sinh (được biết trong thuật ngữ y học là rối loạn giới tính). Tuy nhiên, mọi phẫu thuật đều đi kèm với nguy cơ biến chứng và yêu cầu một thời gian phục hồi, vì vậy chăm sóc sau phẫu thuật chất lượng cao là cần thiết để đảm bảo rằng bệnh nhân vẫn duy trì sức khỏe cả về mặt thể chất và tinh thần trong suốt quá trình.

Mạng lưới Châu Âu nghiên cứu về Sự không phù hợp về Giới tính (ENIGI) đã mời 543 người đã tìm kiếm chăm sóc thay đổi giới tính tại ba phòng khám lớn ở Châu Âu tham gia vào một nghiên cứu theo dõi về kinh nghiệm chăm sóc sau phẫu thuật của họ. Trong số 543 người được tiếp cận, có 349 người điền vào các bảng câu hỏi. Vì chỉ có phản ứng của những người đã nhận GAS được xem xét cho nghiên cứu này, cuối cùng, tổng cộng có 260 người tham gia.

Để nghiên cứu này, người tham gia được yêu cầu chia sẻ đặc điểm xã hội – dân số của họ, mức độ hài lòng với mỗi quy trình GAS trên một thang điểm từ 1 đến 5 (1 là “rất không hài lòng” và 5 là “rất hài lòng”), và liệu họ đã gặp bất kỳ nhu cầu chăm sóc sau phẫu thuật nào. Bảng câu hỏi bao gồm ba lựa chọn về nhu cầu chăm sóc sau phẫu thuật: hỗ trợ bổ sung trong quá trình phục hồi sau phẫu thuật, thêm các buổi hội thảo với chuyên gia tâm lý, và thêm vật lý trị liệu cho sàn chậu. Các lựa chọn này được theo sau bởi hai câu hỏi mở:

1. Bạn có bất kỳ nhu cầu chăm sóc sau phẫu thuật nào khác để thêm vào các lựa chọn đã xác định?
2. Liên quan đến chăm sóc sau phẫu thuật, có điều gì bạn đã bỏ lỡ?

Dữ liệu cho nghiên cứu này được thu thập năm năm sau khi các người tham gia tiếp xúc lần đầu tiên tại một trong ba phòng khám về chăm sóc thay đổi giới tính. Kết quả như sau:

– Trong số 260 người tham gia, có 122 người tự xác định là nam biến đổi giới tính, 119 người tự xác định là nữ biến đổi giới tính, 16 người chọn “khác”, và 3 người không có phản ứng.
– Tuổi trung bình của người tham gia là 36.4 tuổi.
– Sáu mươi lăm phần trăm, hay 169 trong số 260 người tham gia, cho biết họ mong muốn có thêm chăm sóc sau phẫu thuật sau khi phẫu thuật.
– Hỗ trợ bổ sung trong quá trình phục hồi sau phẫu thuật là nhu cầu chăm sóc sau phẫu thuật phổ biến nhất, được 47% số người tham gia thể hiện. Tiếp theo là các buổi hội thảo bổ sung với chuyên gia tâm lý (36%), và cuối cùng là vật lý trị liệu cho sàn chậu (20%).
– Liên quan đến các câu hỏi mở, các chủ đề phổ biến nhất là mong muốn có thêm hướng dẫn trong quá trình phục hồi sau phẫu thuật (cung cấp chăm sóc), chăm sóc tâm lý bổ sung, cải thiện tổ chức chăm sóc, và chăm sóc kỹ thuật phẫu thuật.

Các kết quả của nghiên cứu này củng cố sự cần thiết của việc cung cấp chăm sóc sau phẫu thuật GAS chất lượng để hỗ trợ kết quả sức khỏe tốt cho những người transgender đang trong quá trình chuyển đổi.

Hỏi đáp về nội dung bài này

Câu hỏi 1: Tại sao một phần trăm lớn người tham gia nghiên cứu cảm thấy cần chăm sóc sau phẫu thuật?

Điều này có thể do mỗi phẫu thuật đều đem lại các vấn đề khác nhau và cần sự chăm sóc đặc biệt để đảm bảo sức khỏe toàn diện sau phẫu thuật.

Câu hỏi 2: Có bao nhiêu người tham gia nghiên cứu đã bày tỏ nhu cầu thêm chăm sóc sau phẫu thuật?

Có 169 trong tổng số 260 người tham gia nghiên cứu đã bày tỏ mong muốn được chăm sóc sau khi phẫu thuật.

Câu hỏi 3: Nhu cầu chăm sóc sau phẫu thuật phổ biến nhất là gì?

Nhu cầu chăm sóc bổ sung trong quá trình phục hồi sau phẫu thuật là nhu cầu phổ biến nhất, được 47% người tham gia bày tỏ.

Câu hỏi 4: Có những vấn đề chính nào được đề cập trong các câu hỏi mở rộng?

Những vấn đề chính bao gồm mong muốn được hướng dẫn thêm trong quá trình phục hồi sau phẫu thuật, chăm sóc sức khỏe tinh thần bổ sung, cải thiện tổ chức chăm sóc và chăm sóc kỹ thuật phẫu thuật.

Câu hỏi 5: Tại sao việc cung cấp chăm sóc sau phẫu thuật chất lượng là cần thiết?

Kết quả của nghiên cứu này củng cố sự cần thiết của việc cung cấp chăm sóc sau phẫu thuật chất lượng để hỗ trợ kết quả sức khỏe tốt cho những người chuyển giới đang trải qua quá trình chuyển đổi.

Nguồn thông tin được tham khảo từ trang web: ISSM, Most Frequent Gender-Affirming Surgery Aftercare Needs
Nội dung được biên tập, sáng tạo thêm bởi: Ban biên tập Namkhoa. info

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *