Khảo sát chuẩn đánh giá sự hài lòng của bệnh nhân với cấy ghép dương vật

Bài báo nói về việc phát triển và xác nhận sự hài lòng với việc cấy ghép dương vật bơm hơi thông qua SSIPI. Kết quả cho thấy cao độ hài lòng của bệnh nhân với IPP và sự hiểu biết giúp các bác sĩ tư vấn hiệu quả hơn.

Phát triển và Xác nhận Bảng Khảo sát Sự Hài lòng với Implant Dương vật Bơm

Trước khi Sự hài lòng với Implant Dương vật Bơm (SSIPI) được phát triển, không có công cụ kết quả báo cáo từ bệnh nhân bằng tiếng Anh được xác thực đánh giá sự hài lòng của bệnh nhân với các bộ phận giả dương vật. Tỷ lệ hài lòng trước đây được xác định bằng các công cụ khác, như đánh giá chức năng cương dương. Tuy nhiên, những công cụ đó không được thiết kế để đánh giá sự hài lòng với implant dương vật bơm (IPP).

Một bảng khảo sát hài lòng với implant khác đã được xác nhận bằng tiếng Ý, nhưng bị coi là không phù hợp cho người nói tiếng Anh và không bao gồm câu hỏi cụ thể với bộ phận giả dương vật bơm. Nghiên cứu này thảo luận về việc phát triển và xác nhận SSIPI.

Phương pháp

Phát triển Bảng câu hỏi

Các nhà nghiên cứu đã hoàn thành một cuộc xem xét cẩn thận về tài liệu, và 6 chuyên gia về implant dương vật đã xác định 4 lĩnh vực cần được giải quyết trong một cuộc khảo sát hài lòng với implant dương vật: Đau (“khó chịu sau phẫu thuật cấy ghép”), Hình dáng (“khả năng che giấu, tự nhiên của cương và chiều dài/vòng bụng”), Chức năng (“dễ sử dụng và khả năng sử dụng bơm bìu hình quả bóng”) và Tổng thể hài lòng (“sự tự tin của bệnh nhân trong khả năng tình dục, hài lòng với tình dục và tổng thể, và liệu họ có hối tiếc khi tiến hành cấy ghép IPP”).

Đội ngũ đã phát triển 35 câu hỏi tập trung vào sự hài lòng và kỳ vọng của bệnh nhân. Mỗi câu hỏi được đánh điểm trên một thang Likert 1-5 điểm. Điểm số cao hơn cho thấy phản ứng tích cực hơn.

Cuộc Phỏng vấn Nhận thức của Bệnh nhân

Mười hai bệnh nhân đã được phỏng vấn qua điện thoại để đưa ra phản hồi về bảng câu hỏi. Các cuộc phỏng vấn diễn ra từ 6 tháng đến 5 năm sau khi phẫu thuật cấy ghép IPP của họ.

Dựa trên phản hồi này, bảng câu hỏi đã được mở rộng thành 37 câu hỏi. Hai câu hỏi được thêm vào tập trung vào thay đổi cảm giác dương vật và khả năng che giấu bộ phận giả khi dương vật yếu.

Xác nhận Bảng câu hỏi

Bệnh nhân từ 4 trung tâm đã hoàn thành cuộc khảo sát bằng cách sử dụng RedCap. Tại thời điểm này, cuộc khảo sát bao gồm các câu hỏi về nhân khẩu học, SSIPI 37 mục, và các bảng câu hỏi cho tính hợp lý và phân biệt.

Hỏi đáp về nội dung bài này

Câu hỏi 1: Phương pháp nghiên cứu nào được sử dụng để phát triển và xác thực SSIPI?

Trả lời: Nghiên cứu sử dụng phương pháp phỏng vấn người bệnh và thực hiện bằng điện thoại để thu thập ý kiến phản hồi về bảng câu hỏi.

Câu hỏi 2: Số lượng câu hỏi cuối cùng trong bảng câu hỏi SSIPI sau khi loại bỏ các câu hỏi trùng lặp là bao nhiêu?

Trả lời: Bảng câu hỏi SSIPI cuối cùng bao gồm 16 câu hỏi.

Câu hỏi 3: Kết quả nào được báo cáo về sự hài lòng của bệnh nhân với IPP dựa trên bảng câu hỏi SSIPI?

Trả lời: Bệnh nhân thể hiện sự hài lòng cao với IPP, với điểm số trung bình là 4.15 ± 0.9 trên thang điểm từ 1 đến 5.

Câu hỏi 4: Mục tiêu chính của việc phát triển và xác thực SSIPI là gì?

Trả lời: Mục tiêu chính là đánh giá mức độ hài lòng của bệnh nhân với IPP một cách khách quan và nhất quán để giúp người điều trị và nghiên cứu hiểu rõ hơn về vai trò của chức năng cấy ghép, hình dáng và đau đớn trong sự hài lòng của bệnh nhân.

Câu hỏi 5: Điểm mạnh và điểm yếu của nghiên cứu về SSIPI được nêu ra trong phần thảo luận?

Trả lời: Điểm mạnh là quy trình tâm lý đo lường nghiêm ngặt, trong khi điểm yếu bao gồm số lượng nhỏ của các nhóm dân số cụ thể và việc không đánh giá chức năng cương cứng trước phẫu thuật.

Nguồn thông tin được tham khảo từ trang web: ISSM, Standardized Survey Assesses Patient’s Satisfaction With Penile Implants
Nội dung được biên tập, sáng tạo thêm bởi: Ban biên tập Namkhoa. info

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *