Nghiên cứu nổi bật về Ảnh hưởng Xã hội của COVID-19 đối với người sống với HIV.

Trong đại dịch COVID-19, người sống với HIV (PLHIV) đang phải đối mặt với sự gián đoạn trong chăm sóc y tế, tâm lý không ổn, không an tâm về tài chính và sự kỳ thị. Để hiểu rõ hơn về tác động xã hội này, một nghiên cứu gần đây đã được công bố trong tạp chí AIDS and Behavior.

Tác động của đại dịch COVID-19 đối với người sống với HIV

Trong bài viết gần đây trên tạp chí AIDS and Behavior, đã chỉ ra rằng những người sống với HIV (PLHIV) có thể trải qua sự gián đoạn trong việc chăm sóc sức khỏe, vấn đề sức khỏe tâm thần, bất an về kinh tế và phân biệt đối xử trong thời gian đại dịch COVID-19.

Mặc dù tác động y tế của COVID-19 đối với PLHIV đã được nghiên cứu, nhưng ít thông tin được biết về tác động xã hội, các tác giả giải thích.

Phân tích về HIV và COVID-19

Các tác giả đã xác định 417 bài báo liên quan đến HIV và COVID-19 được xuất bản từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 31 tháng 1 năm 2021. Trong số này, có 20 bài báo nghiên cứu chính và 33 bài bình luận/tường thuật tập trung vào các khía cạnh xã hội đã được bao gồm trong phân tích. Các nghiên cứu được thực hiện tại các quốc gia OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế), bao gồm Hoa Kỳ.

Các tác giả đã thảo luận về một số chủ đề:

Chăm sóc HIV thông qua telehealth

Telehealth đã trở thành một nguồn tài nguyên hữu ích cho việc tương tác giữa bệnh nhân và bác sĩ, tuy nhiên có lo ngại về việc tiếp cận đối với tất cả bệnh nhân, đặc biệt là những người có dịch vụ internet và kỹ năng công nghệ hạn chế. Những rào cản này có thể gây cản trở cho việc chăm sóc HIV hàng ngày.

Việc duy trì mối quan hệ giữa bệnh nhân và bác sĩ là rất quan trọng, các tác giả cho biết. “Sự gián đoạn của mối quan hệ này làm nổi bật tính chất mong manh của sự hỗ trợ xã hội mà một số PLHIV phụ thuộc và có thể làm tăng cảm giác cô lập cho nhóm dễ tổn thương và làm tăng sự cô lập và cô đơn hiện có.”

Sức khỏe tâm thần và an sinh xã hội

Lo lắng, căng thẳng và cô lập xã hội liên quan đến cả HIV và COVID-19 đã ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của PLHIV.

Do mất việc làm và lo lắng về tài chính, một số người tham gia nghiên cứu không thể tiếp cận thực phẩm đủ hoặc phải bỏ bữa ăn. Điều này thường xảy ra ở những người trẻ tuổi, họ có khả năng làm việc tạm thời và sau đó mất việc làm. Những người khác gặp khó khăn trong việc thanh toán tiền thuê nhà. Một nghiên cứu tại New York cho biết 43% số người tham gia “đã hết tiền cho những nhu yếu phẩm.” Một nghiên cứu khác lưu ý rằng phụ nữ chuyển giới sống với HIV có khả năng mất việc làm hơn.

Các tác giả đã nhận thức được rằng các nghiên cứu được xem xét chủ yếu từ các quốc gia có thu nhập cao và kết quả có thể không áp dụng cho các khu vực khác. Họ khuyến khích tiếp tục nghiên cứu về tác động của COVID-19 đối với PLHIV cũng như tiếp tục hỗ trợ cho nhóm này.

Hỏi đáp về nội dung bài này

Câu hỏi 1: Trong đại dịch COVID-19, người sống với HIV (PLHIV) có thể gặp phải những vấn đề gì?

Trong bài đánh giá gần đây trên AIDS and Behavior, người sống với HIV có thể trải qua sự gián đoạn trong chăm sóc, vấn đề sức khỏe tâm thần, bất an về kinh tế và phân biệt đối xử.

Câu hỏi 2: Tác động xã hội của COVID-19 đối với PLHIV đã được nghiên cứu như thế nào?

Ít thông tin được biết đến về tác động xã hội của COVID-19 đối với PLHIV, như tác giả đã giải thích.

Câu hỏi 3: Có những chủ đề nào được tác giả nhấn mạnh trong nghiên cứu?

Tác giả đã thảo luận về một số chủ đề như: Telehealth và việc tiếp cận chăm sóc HIV, sức khỏe tâm thần, việc làm và an ninh tài chính, và đối xử kỳ thị.

Câu hỏi 4: Tại sao việc duy trì mối quan hệ giữa bệnh nhân và bác sĩ quan trọng?

Duy trì mối quan hệ giữa bệnh nhân và bác sĩ là quan trọng vì sự gián đoạn trong mối quan hệ này có thể tạo ra sự cô lập và tăng cường cảm giác cô đơn cho nhóm người dễ bị tổn thương.

Câu hỏi 5: Tác giả khuyến khích điều gì sau khi đánh giá các nghiên cứu về tác động của COVID-19 đối với PLHIV?

Tác giả khuyến khích tiếp tục nghiên cứu về tác động của COVID-19 đối với PLHIV cũng như tiếp tục hỗ trợ cho nhóm người này.

Nguồn thông tin được tham khảo từ trang web: ISSM, Study Highlights Social Effects of COVID-19 on People Living With HIV
Nội dung được biên tập, sáng tạo thêm bởi: Ban biên tập Namkhoa. info

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *