Xác thực bảng câu hỏi rối loạn chức năng tình dục ở phụ nữ theo đại diện dân tộc

Rate this post

Bài viết giới thiệu về nghiên cứu mới về sự đại diện dân tộc trong việc xác nhận câu hỏi về rối loạn tình dục nữ (FSD). Kết quả cho thấy sự thiếu thốn về đại diện dân tộc thiểu số, đề xuất cần cải thiện đại diện trong quá trình xác nhận câu hỏi.


**Sự giới thiệu**

Rối loạn tình dục ở phụ nữ (FSD) khá phổ biến và ảnh hưởng đến khoảng 10-40% phụ nữ. Nó bao gồm nhiều tình trạng gây ra sự khó chịu hoặc khó khăn trong ít nhất một lĩnh vực của tình dục: ham muốn, sự quan tâm, kích thích, cực khoái hoặc đau.

Do tính chất rộng lớn và nhạy cảm của FSD, việc xác định và chẩn đoán có thể khó khăn. Do đó, nó được cho là được báo cáo và chẩn đoán không đầy đủ trong hầu hết các cộng đồng. Công cụ như các bảng câu hỏi đã được xác thực có thể cung cấp thông tin hữu ích cho các chuyên gia y tế khi họ đang sàng lọc bệnh nhân có FSD.

Tuy nhiên, quá trình xác thực cho các bảng câu hỏi như vậy (tức là quá trình xác định xem liệu các câu hỏi thực sự đo lường điều gì họ dự định đo lường) đòi hỏi việc thử nghiệm bảng câu hỏi trên các nhóm dân số mẫu đại diện cho dân số tổng quát, và điều này không phải lúc nào cũng đúng. Lịch sử, các dân tộc thiểu số thường bị thiếu hụt trong các nghiên cứu như vậy, điều này có thể ảnh hưởng đến kết quả.

Vì vậy, một nghiên cứu gần đây đã được thiết kế để đánh giá sự đại diện chủng tộc của các nhóm dân số mẫu được sử dụng trong quá trình xác thực của các bảng câu hỏi FSD.

**Phương pháp**

Các tác giả của nghiên cứu này đã hoàn thành một cuộc xem xét toàn diện bằng cách sử dụng cơ sở dữ liệu điện tử để xác định tất cả các bảng câu hỏi FSD đã được xác thực từ năm 1976 đến 2021. Sau khi loại bỏ các công bố trùng lặp và những công bố được xác định không phù hợp với tiêu chí bao gồm, nhóm nghiên cứu chỉ còn lại 48 nghiên cứu xác thực cho các bảng câu hỏi FSD.

Sau đó, họ sử dụng dữ liệu điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2019 để xác định sự phân chia chủng tộc của phụ nữ trưởng thành trong dân số tổng quát Hoa Kỳ và báo cáo lực lượng lao động y tế năm 2018 để xác định sự phân chia chủng tộc của lực lượng lao động y tế nữ Hoa Kỳ. Điều này cho phép nhóm nghiên cứu so sánh sự đại diện của các nhóm dân tộc thiểu số trong các nghiên cứu xác thực với tổng dân số Hoa Kỳ và lực lượng lao động y tế nữ Hoa Kỳ.

**Kết quả**

Cuối cùng, các tác giả đã phát hiện rằng cá nhân da trắng được đại diện quá mức trong các nhóm dân số được sử dụng để xác thực các bảng câu hỏi FSD, và các nhóm dân tộc thiểu số được đại diện không đủ. Cụ thể, sự đại diện chủng tộc trung bình của 48 nhóm dân số so với dân số tổng quát Hoa Kỳ và lực lượng lao động y tế nữ Hoa Kỳ như sau:

– Da trắng: 83,7% so với 62,7% và 68,5%

– Da đen: 7,8% so với 13,3% và 8,3%

– Người Mỹ gốc Tây Ban Nha: 3,6% so với 16,0% và 9,6%

– Người Mỹ bản xứ: 0,1% so với 0,8% và 0,3%

– Người châu Á: 0,6% so với 6,4% và 6,2%

– Người khác: 3,1% so với 0,7% và 1,4%

**Thảo luận & Kết luận**

Những kết quả này cho thấy một xu hướng đến sự thiếu đại diện của các nhóm dân tộc thiểu số trong các nghiên cứu xác thực cho các bảng câu hỏi FSD. Sự đại diện là quan trọng vì các bảng câu hỏi được thiết kế để đo lường các khía cạnh của cộng đồng mà chúng được sử dụng. Trong tương lai, có thể đạt được sự cải thiện trong việc đại diện trong các nỗ lực xác thực bảng câu hỏi.

Các tác giả của nghiên cứu này kết luận: “Nghiên cứu hiện tại không nhằm chỉ trích hoặc làm suy yếu những đóng góp đã được thực hiện trong lĩnh vực nghiên cứu quan trọng này. Đại dịch Covid-19 gần đây đã làm sáng tỏ những bất bình đẳng trong chăm sóc sức khỏe và mở ra cơ hội để chúng ta suy ngẫm về cách giải quyết những thách thức này. Chúng tôi tin rằng xu hướng thiếu đại diện chủng tộc có thể phản ánh sự thiếu nhận thức của các chuyên gia y tế và rào cản trong việc tiếp cận dịch vụ y tế. FSD là một lĩnh vực nghiên cứu quan trọng mà chúng ta phải tiếp tục ưu tiên và thúc đẩy cho tất cả phụ nữ, bao gồm cả dân tộc thiểu số, để thu hẹp khoảng cách trong việc nhận diện và điều trị không đủ. Hơn nữa, khi xem xét các công cụ tương lai để đánh giá chức năng tình dục, các chiến lược để bao gồm dân tộc thiểu số trong các nhóm dân số mục tiêu trong quá trình phát triển và xác thực nên được ưu tiên.”

Hỏi đáp về nội dung bài này

Câu hỏi 1: Tình trạng rối loạn tình dục ở phụ nữ là phổ biến như thế nào?

Trả lời: Rối loạn tình dục ở phụ nữ (FSD) khá phổ biến và ảnh hưởng đến khoảng 10-40% phụ nữ. Nó bao gồm nhiều tình trạng gây ra sự căng thẳng giữa cá nhân hoặc gặp khó khăn ít nhất trong một lĩnh vực của tình dục: ham muốn, sự quan tâm, kích thích, cực khoái hoặc đau đớn.

Câu hỏi 2: Việc xác định và chẩn đoán rối loạn tình dục ở phụ nữ có khó khăn không?

Trả lời: Do tính rộng lớn và nhạy cảm của FSD, việc xác định và chẩn đoán có thể khó khăn. Do đó, nó được cho là bị báo cáo và chẩn đoán thiếu trong hầu hết các cộng đồng. Công cụ như các bảng câu hỏi đã được xác thực có thể cung cấp thông tin hữu ích cho các chuyên gia y tế khi họ đang sàng lọc bệnh nhân về FSD.

Câu hỏi 3: Quá trình xác thực bảng câu hỏi FSD đòi hỏi gì?

Trả lời: Quá trình xác thực cho các bảng câu hỏi như thế nào để xác định liệu bảng câu hỏi thực sự đo lường những gì họ dự định đo lường yêu cầu thử nghiệm bảng câu hỏi trên các mẫu dân số đại diện, và điều này không phải lúc nào cũng là trường hợp. Điều này có thể ảnh hưởng đến kết quả.

Câu hỏi 4: Nghiên cứu gần đây nhằm mục đích gì trong việc đánh giá việc đại diện của các dân tộc trong dân số mẫu được sử dụng trong quá trình xác thực bảng câu hỏi FSD?

Trả lời: Nghiên cứu gần đây này được thiết kế để đánh giá việc đại diện của các dân tộc thiểu số trong các dân số mẫu được sử dụng trong quá trình xác thực bảng câu hỏi FSD.

Câu hỏi 5: Kết luận của nghiên cứu về việc đại diện dân tộc thiểu số trong việc xác thực bảng câu hỏi FSD là gì?

Trả lời: Kết quả cho thấy xu hướng thiếu sót đại diện dân tộc thiểu số trong các nghiên cứu xác thực bảng câu hỏi FSD. Việc đại diện là quan trọng vì các bảng câu hỏi được thiết kế để đo lường các khía cạnh của cộng đồng mà chúng được sử dụng. Cần có những nỗ lực để cải thiện việc đại diện trong việc xác thực bảng câu hỏi.

Nguồn thông tin được tham khảo từ trang web: ISSM, Ethnic Representation in Female Sexual Dysfunction Questionnaire Validation

Nội dung được biên tập, sáng tạo thêm bởi: Ban biên tập Namkhoa. info

About admin

Check Also

Tác động của mãn kinh đến sinh lý tình dục là gì?

Menopause là giai đoạn khi phụ nữ ngừng kinh nguyệt. Trong giai đoạn tiền mãn …