Tăng gấp mười lần việc giới thiệu đến Bộ phận Nhận Dạng Giới Tính Tây Ban Nha trong thập kỷ

Rate this post

Số lượng hướng dẫn đến phòng chuyển giới tăng gấp mười lần trong giai đoạn 10 năm tại Tây Ban Nha. Nghiên cứu cho thấy sự gia tăng tại các đơn vị chuyển giới đặc biệt có thể do sự phổ biến thông tin và giảm áp lực xã hội.


Tăng gấp 10 lần số lượng người được giới thiệu tới đơn vị xác định giới tính ở Tây Ban Nha trong khoảng thời gian 10 năm

Một người có bản chất về giới tính của họ đề cập đến niềm tin sâu sắc về bản thân của họ liên quan đến giới tính. Bản chất giới tính này có thể khớp với giới tính mà một người được gán khi sinh ra (tức là, cá nhân cisgender) hoặc có thể là “ngược lại” với giới tính mà một người được gán khi sinh ra (tức là, cá nhân transgender). Hơn nữa, một số cá nhân có bản chất giới tính nằm giữa hoặc vượt ra khỏi quan điểm nhị phân về giới tính và có thể tự nhận mình là không nhị phân, nonbinary, genderqueer, gender fluid, gender expansive, hoặc một bản chất khác.

Rối loạn giới tính là sự căng thẳng mà một người có thể cảm thấy khi bản chất giới tính của họ không khớp với giới tính mà họ được gán khi sinh ra. Sự căng thẳng này có thể dẫn đến lo âu, trầm cảm, gián đoạn trong cuộc sống hàng ngày, tự tử hoặc ý nghĩ tự tử. Hiện nay, điều trị cho rối loạn giới tính bao gồm điều trị hormone ủng hộ giới tính, phẫu thuật ủng hộ giới tính, và hỗ trợ tâm lý như tư vấn có thể được tiếp cận thông qua một đơn vị xác định giới tính.

Dữ liệu quốc tế trước đây đã cho thấy sự tăng về việc giới thiệu tới các đơn vị xác định giới tính ở nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là trong vài năm gần đây. Các nhà nghiên cứu từ Bệnh viện Đại học Dr Peset ở Valencia, Tây Ban Nha đã nghiên cứu sự phát triển về việc giới thiệu tới đơn vị xác định giới tính của họ trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến 2021, bao gồm tổng số lượng người được giới thiệu, tuổi của người nộp đơn trong lần thăm đầu tiên, tỉ lệ giới tính được gán của bệnh nhân và số lượng cá nhân tự nhận mình là không nhị phân.

Trong khoảng thời gian từ 2012 đến 2021, tổng cộng có 913 người được giới thiệu tới đơn vị xác định giới tính này. Số lượng người được giới thiệu tăng gấp 10 lần trong khoảng thời gian 10 năm này, từ 18 người được giới thiệu vào năm 2012 lên đến 189 người vào năm 2021.

Đối với tuổi của người nộp đơn trong lần thăm đầu tiên, có 97 người dưới 12 tuổi, 293 người trong khoảng từ 12 đến 17 tuổi, 316 người trong khoảng từ 18 đến 25 tuổi, 177 người trong khoảng từ 25 đến 45 tuổi, và 30 người trên 45 tuổi. Phân tích của tác giả cho thấy tuổi của bệnh nhân trong lần thăm đầu tiên giảm đi 0.662 năm mỗi năm dương lịch qua thời kỳ nghiên cứu.

Có nhiều người được gán là nữ khi sinh (AFAB) hơn so với người được gán là nam khi sinh (AMAB) được giới thiệu tới đơn vị xác định giới tính này. Trong khoảng thời gian 10 năm, có 519 cá nhân AFAB và 394 cá nhân AMAB nhận được giới thiệu tới đơn vị, tạo ra tỷ lệ 1.32:1 giữa AFAB và AMAB.

Cuối cùng, các nhà nghiên cứu phát hiện rằng có 21 cá nhân không nhị phân được giới thiệu tới đơn vị xác định giới tính trong khoảng thời gian từ 2017 đến 2021. Không có hồ sơ về các cá nhân không nhị phân tìm kiếm chăm sóc tại đơn vị trước năm 2017.

Các kết quả này tương thích với các nghiên cứu trước về xu hướng giới thiệu tới các đơn vị chuyên môn về xác định giới tính ở các khu vực khác trên thế giới. Trong khi có sự tăng đáng kể về việc giới thiệu bệnh nhân tới các đơn vị này, điều đó không có nghĩa là số lượng người trải qua rối loạn giới tính đang tăng lên. Thay vào đó, sự tăng này có thể là do việc có thông tin dễ dàng hơn về tài nguyên chăm sóc sức khỏe cho rối loạn giới tính, giảm bớt sự kỳ thị xung quanh đa dạng giới tính, và sự nhận thức ngày càng tăng về những vấn đề ảnh hưởng đến người transgender và đa dạng giới tính trên toàn cầu.

Hỏi đáp về nội dung bài này

Câu hỏi 1: Tại sao số lượng người được giới thiệu đến đơn vị nhận dạng giới tính tăng gấp mười trong thập kỷ qua?

Trong thập kỷ từ 2012 đến 2021, tổng cộng 913 người được giới thiệu đến đơn vị nhận dạng giới tính này. Số lượng giới thiệu tăng gấp mười trong khoảng thời gian mười năm này, từ 18 giới thiệu vào năm 2012 lên 189 vào năm 2021.

Câu hỏi 2: Độ tuổi trung bình của bệnh nhân tại cuộc thăm khám đầu tiên giảm đi bao nhiêu mỗi năm?

Theo phân tích của tác giả, độ tuổi của bệnh nhân tại cuộc thăm khám đầu tiên giảm đi 0,662 năm mỗi năm lịch sử qua thời kỳ nghiên cứu.

Câu hỏi 3: Có nhiều người được chỉ định giới tính nữ khi sinh hơn so với người được chỉ định giới tính nam khi sinh tại đơn vị nhận dạng giới tính này không?

Trong khoảng thời gian mười năm, có 519 cá nhân được chỉ định giới tính nữ khi sinh và 394 cá nhân được chỉ định giới tính nam khi sinh nhận được giới thiệu đến đơn vị, tạo ra tỷ lệ 1,32:1 giữa người được chỉ định giới tính nữ và nam.

Câu hỏi 4: Có bao nhiêu người không nhị giới được giới thiệu đến đơn vị nhận dạng giới tính trong khoảng thời gian từ 2017 đến 2021?

Nhà nghiên cứu phát hiện rằng có tổng cộng 21 cá nhân không nhị giới được giới thiệu đến đơn vị nhận dạng giới tính trong khoảng thời gian từ 2017 đến 2021.

Câu hỏi 5: Tại sao việc giới thiệu bệnh nhân đến các đơn vị chuyên môn về nhận dạng giới tính tăng lên không có nghĩa là số người gặp khó khăn về giới tính đang tăng lên?

Sự tăng lên đáng kể về việc giới thiệu bệnh nhân đến các đơn vị này có thể do sự phổ biến thông tin về tài nguyên chăm sóc sức khỏe cho người gặp khó khăn về giới tính, giảm bớt áp lực xã hội xung quanh sự đa dạng giới tính và sự nhận thức ngày càng tăng về các vấn đề ảnh hưởng đến người transgender và đa dạng giới tính trên toàn thế giới.

Nguồn thông tin được tham khảo từ trang web: ISSM, Referrals to a Spanish Gender Identity Unit Increase Tenfold Over Ten-Year Period

Nội dung được biên tập, sáng tạo thêm bởi: Ban biên tập Namkhoa. info

About admin

Check Also

Tác động của mãn kinh đến sinh lý tình dục là gì?

Menopause là giai đoạn khi phụ nữ ngừng kinh nguyệt. Trong giai đoạn tiền mãn …