Tag Archives: Điều trị nam khoa

Điều trị nam khoa

Mọi kích thích từ vỏ đại não được dẫn truyền xuống hệ thống thần kinh ngoại vi. Đáp ứng sự chỉ huy từ vỏ đại não, hoạt động của hệ thần kinh ngoại vi trong 4 giai đoạn cương dương vật ,Điều trị nam khoa như sau: Giai đoạn mềm …

Read More »