Tác động của rối loạn tiểu đường căng thẳng đến chức năng tình dục nam giới

Rate this post

Nghiên cứu mới chỉ ra rằng rối loạn tiểu tiện khi gặp ở phụ nữ không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của họ mà còn ảnh hưởng đến chức năng tình dục của đối tác nam. Phẩu thuật SUI có thể cải thiện chức năng tình dục của đàn ông, nhưng cần thêm nghiên cứu để đưa ra khuyến nghị lâm sàng rõ ràng.


Nội dung

Ảnh hưởng của Rối loạn Tiểu đường Stress ở Phụ nữ đến Chức năng Tình dục của Đối tác Nam

Rối loạn tiểu đường là một vấn đề phổ biến ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người. Rối loạn tiểu đường stress (SUI) là một dạng phổ biến, đặc biệt là ở phụ nữ. Nó có thể gây ra sự không thoải mái về mặt vật lý và ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và chất lượng cuộc sống tổng thể của một người. SUI cũng có thể ảnh hưởng đến chức năng tình dục của một người trong khoảng 50% trường hợp.

Một phương pháp điều trị phổ biến cho SUI là phẫu thuật, nhưng tác động của nó đối với chức năng tình dục vẫn chưa rõ ràng. Một số nghiên cứu cho biết nó có thể cải thiện chức năng tình dục, nhưng lo ngại về an toàn tồn tại do nguy cơ tổn thương thần kinh và dyspareunia (giao hợp đau đớn). Ngoài ra, có ít nghiên cứu về cách SUI và các phương pháp điều trị của nó ở phụ nữ có thể ảnh hưởng đến chức năng tình dục của đối tác nam.

Phương pháp

Một nhóm nghiên cứu đã tiến hành một đánh giá hệ thống văn bản và phân tích meta để khám phá cách SUI ở phụ nữ và các phương pháp điều trị liên quan có thể ảnh hưởng đến chức năng tình dục của đối tác nam. Tác giả của nghiên cứu đã tìm kiếm năm cơ sở dữ liệu để tìm các công bố liên quan đến đến ngày 6 tháng 9 năm 2022.

Tiêu chí bao gồm các nghiên cứu trực tiếp khảo sát đối tác nam hoặc sử dụng Bảng câu hỏi Tình dục Vòm Tiểu niệu/Rối loạn tiểu đường (PISQ) để đánh giá tác động của SUI ở phụ nữ hoặc phương pháp điều trị của nó đối với chức năng tình dục của đối tác nam. Tổng cộng đã xác định 2.294 nghiên cứu, nhưng cuối cùng chỉ có 18 nghiên cứu (với tổng cộng 1.3450 người tham gia) đáp ứng tiêu chí bao gồm và được phân tích trong nghiên cứu hiện tại.

Các công cụ đánh giá khác nhau, như Bảng đánh giá Hài lòng Tình dục Golombok-Rust (GRISS), Chỉ số Chức năng Cương cứng Quốc tế-5 (IIEF-5), và Bảng câu hỏi Sức khỏe Tình dục Nam (MSHQ), đã được sử dụng để đánh giá chức năng tình dục của đối tác nam. Ngoài ra, PISQ-12 và Bảng câu hỏi Vòm Tiểu niệu Quốc tế đã được sử dụng để đánh giá chức năng tình dục của bệnh nhân SUI nữ và tác động của nó đối với đối tác nam của họ.

Kết quả

Quá trình tìm kiếm văn bản đã dẫn đến việc bao gồm 18 nghiên cứu từ các quốc gia khác nhau, với hầu hết là các nghiên cứu theo dõi tiềm năng. Chín nghiên cứu đánh giá trực tiếp tác động của SUI ở phụ nữ có hoặc không điều trị đối với chức năng tình dục của đối tác nam, trong khi chín nghiên cứu đánh giá gián tiếp tác động này thông qua cuộc khảo sát của bệnh nhân SUI nữ.

Kết quả chính cho thấy rằng đối tác nam của phụ nữ chưa được điều trị SUI có chức năng cương cứng kém hơn, tần suất tình dục thấp hơn và nhiều sự không hài lòng tình dục hơn so với đối tác nam của phụ nữ không mắc SUI.

Phẫu thuật cho SUI dường như cải thiện chức năng tình dục của đối tác trong nhiều khía cạnh, bao gồm chức năng cương cứng, chức năng cực khoái, ham muốn tình dục, sự hài lòng trong giao hợp và tổng hài lòng. Tuy nhiên, ý nghĩa lâm sàng của những cải thiện này vẫn chưa rõ ràng.

Cuối cùng, các phương pháp điều trị không phẫu thuật cho SUI (như kích thích từ trường xung và điều trị laser) cũng dẫn đến cải thiện chức năng tình dục của đối tác nam, nhưng những cải thiện này không có ý nghĩa lâm sàng.

Thảo luận & Kết luận

Tổng thể, nghiên cứu này cho thấy rằng SUI ở phụ nữ và các phương pháp điều trị của nó có thể ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến chức năng tình dục của đối tác nam. Nó phát hiện ra rằng nam giới có đối tác nữ mắc SUI thường gặp vấn đề về chức năng tình dục, bao gồm rối loạn cương cứng và không hài lòng tình dục, nhưng các can thiệp phẫu thuật nói chung cho thấy kết quả tích cực.

Nghiên cứu này nhấn mạnh sự quan trọng của việc xem xét tác động của SUI và các phương pháp điều trị của nó đối với cả bệnh nhân nữ và đối tác nam của họ. Tuy nhiên, cần thêm nghiên cứu với quy mô mẫu lớn và thời gian theo dõi lâu hơn để xác nhận những kết luận này và cung cấp các khuyến nghị lâm sàng rõ ràng hơn.

Hỏi đáp về nội dung bài này

1. Làm thế nào căng thẳng tiểu tiện ở nữ có thể ảnh hưởng đến chức năng tình dục của đối tác nam?

Căng thẳng tiểu tiện ở nữ, cụ thể là SUI, có thể ảnh hưởng đến chức năng tình dục của đối tác nam thông qua các vấn đề như chức năng cương cứng, tần suất quan hệ tình dục và sự không hài lòng tình dục.

2. Phẫu thuật là phương pháp điều trị chung cho SUI, nhưng hiệu quả của nó đối với chức năng tình dục vẫn chưa rõ ràng. Điều này ảnh hưởng như thế nào đến đối tác nam?

Phẫu thuật cho SUI có thể cải thiện chức năng tình dục của đối tác nam ở nhiều khía cạnh, như chức năng cương cứng, chức năng gây khoái cảm, ham muốn tình dục, sự hài lòng khi quan hệ tình dục và tổng thể. Tuy nhiên, ý nghĩa lâm sàng của những cải thiện này vẫn chưa rõ ràng.

3. Các phương pháp điều trị không phẫu thuật cho SUI cũng dẫn đến cải thiện trong chức năng tình dục của đối tác nam, nhưng cải thiện này không đạt mức ý nghĩa lâm sàng. Điều này có ý nghĩa gì?

Các phương pháp điều trị không phẫu thuật cho SUI, như kích thích từ từ và điều trị bằng laser, cũng dẫn đến cải thiện trong chức năng tình dục của đối tác nam, nhưng những cải thiện này không đạt mức ý nghĩa lâm sàng, có nghĩa là chúng không có ảnh hưởng đáng kể trong thực tế.

4. Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng đối tác nam của phụ nữ mắc SUI chưa được điều trị thường có chức năng cương cứng tồi hơn, tần suất quan hệ tình dục thấp và nhiều cảm giác không hài lòng về tình dục so với đối tác nam của phụ nữ không mắc SUI. Điều này có ý nghĩa gì?

Đối tác nam của phụ nữ mắc SUI chưa được điều trị thường có chức năng cương cứng tồi hơn, tần suất quan hệ tình dục thấp và nhiều cảm giác không hài lòng về tình dục so với đối tác nam của phụ nữ không mắc SUI, điều này có ý nghĩa rằng SUI có thể ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống tình dục của cả hai.

5. Nghiên cứu này nhấn mạnh vấn đề quan trọng của việc xem xét ảnh hưởng của SUI và các phương pháp điều trị đến cả bệnh nhân nữ và đối tác nam của họ. Tuy nhiên, cần có thêm nghiên cứu với số lượng mẫu lớn hơn và thời gian theo dõi lâu hơn để xác nhận những kết luận này và đưa ra khuyến nghị lâm sàng rõ ràng hơn. Điều này có ý nghĩa gì?

Việc xem xét ảnh hưởng của SUI và các phương pháp điều trị đến cả bệnh nhân nữ và đối tác nam của họ là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, để xác nhận những kết luận này và đưa ra khuyến nghị lâm sàng rõ ràng hơn, cần có thêm nghiên cứu với số lượng mẫu lớn hơn và thời gian theo dõi lâu hơn.

Nguồn thông tin được tham khảo từ trang web: ISSM, How Might Female Stress Urinary Incontinence Affect Male Partners’ Sexual Function?

Nội dung được biên tập, sáng tạo thêm bởi: Ban biên tập Namkhoa. info

About admin

Check Also

Tác động của mãn kinh đến sinh lý tình dục là gì?

Menopause là giai đoạn khi phụ nữ ngừng kinh nguyệt. Trong giai đoạn tiền mãn …