Nhận diện phụ nữ chuyển giới trong Hồ sơ Y tế của Bệnh viện Chăm sóc Cựu Chiến binh

Rate this post

Nghiên cứu mới xác định mức độ chính xác của mã ICD để nhận dạng người transgender trong hồ sơ Y tế Quân đội. Kết quả cho thấy 5 mã ICD nhạy cảm trong việc xác định tình trạng transgender, đặc biệt là người phụ nữ transgender.


Thiếu nghiên cứu về chăm sóc sức khỏe cho người chuyển giới

Trong quá khứ, có một thiếu sót đáng kể về nghiên cứu về chăm sóc sức khỏe cho những người chuyển giới. Mở rộng dữ liệu này có thể giúp giải quyết những bất bình đẳng về sức khỏe ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhóm này cũng như để hiểu và đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe độc đáo của họ.

Định danh chính xác bệnh án chăm sóc sức khỏe cho người chuyển giới

Tuy nhiên, bước đầu tiên trong việc thu thập thêm dữ liệu chăm sóc sức khỏe về những người chuyển giới là xác định chính xác các bệnh nhân này trong hồ sơ y tế điện tử. Nhiều nghiên cứu đã cố gắng xác định các hồ sơ chăm sóc sức khỏe của những người chuyển giới bằng mã ICD (International Classification of Diseases) liên quan đến giới tính.

Vấn đề là các mã ICD liên quan đến giới tính không nhất quán qua thời gian. Chúng đã thay đổi từ “rối loạn giới tính và giới tính” trong Bản sửa đổi thứ Chín của ICD (ICD-9), đến “chuyển giới” và “rối loạn danh tính giới tính” trong Bản sửa đổi thứ Mười của ICD (ICD-10).

Xác định người chuyển giới trong cơ sở dữ liệu y tế

Các chẩn đoán liên quan đến giới tính đã được loại bỏ hoàn toàn khỏi Bản sửa đổi thứ Mười một của ICD (ICD-11) vì việc làm người chuyển giới không phải là một chẩn đoán y tế. Tất nhiên, đây là một bước tiến quan trọng để ngừng xem xét danh tính chuyển giới như một điều kiện y tế, nhưng vì không có mã cụ thể cho danh tính chuyển giới, việc xác định những bệnh nhân này có thể trở thành một thách thức.

Gần đây, một nhóm các nhà nghiên cứu đã kiểm tra độ nhạy và độ chính xác của 5 mã ICD thường được sử dụng để xác định người chuyển giới trong cơ sở dữ liệu y tế của Bộ Cựu chiến binh (VA). Họ sử dụng các mã ICD-9 302.5 (chuyển giới) và 302.6 (rối loạn danh tính giới tính ở trẻ em), cũng như các mã ICD-10 F64.0 (chuyển giới), F64.8 (chẩn đoán về các rối loạn danh tính giới khác) và F64.9 (rối loạn danh tính giới, không xác định).

Hỏi đáp về nội dung bài này

Câu hỏi 1: Tại sao việc nghiên cứu về chăm sóc sức khỏe cho người chuyển giới lại thiếu sót lớn trong lịch sử?

Trong lịch sử, việc nghiên cứu về chăm sóc sức khỏe cho người chuyển giới đã thiếu sót lớn vì lý do gì?

Trả lời: Việc nghiên cứu về chăm sóc sức khỏe cho người chuyển giới thiếu sót lớn trong lịch sử do thiếu dữ liệu có thể giúp giải quyết các bất bình đẳng về sức khỏe ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhóm này cũng như hiểu và đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe đặc biệt của họ.

Câu hỏi 2: Bước đầu tiên trong việc thu thập dữ liệu chăm sóc sức khỏe cho người chuyển giới là gì?

Bước đầu tiên trong việc thu thập dữ liệu chăm sóc sức khỏe cho người chuyển giới là gì?

Trả lời: Bước đầu tiên trong việc thu thập dữ liệu chăm sóc sức khỏe cho người chuyển giới là xác định chính xác bệnh nhân này trong hồ sơ y tế điện tử.

Câu hỏi 3: Tại sao việc xác định bệnh nhân chuyển giới trong hồ sơ y tế điện tử gặp khó khăn?

Tại sao việc xác định bệnh nhân chuyển giới trong hồ sơ y tế điện tử gặp khó khăn?

Trả lời: Việc xác định bệnh nhân chuyển giới trong hồ sơ y tế điện tử gặp khó khăn vì mã ICD liên quan đến giới tính đã thay đổi và không nhất quán qua các phiên bản.

Câu hỏi 4: Những mã ICD nào đã được sử dụng để xác định bệnh nhân chuyển giới trong cơ sở dữ liệu y tế của Bộ Cựu Chiến Binh?

Những mã ICD nào đã được sử dụng để xác định bệnh nhân chuyển giới trong cơ sở dữ liệu y tế của Bộ Cựu Chiến Binh?

Trả lời: Nhóm nghiên cứu đã sử dụng các mã ICD 302.5, 302.6, F64.0, F64.8 và F64.9 để xác định bệnh nhân chuyển giới trong cơ sở dữ liệu y tế của Bộ Cựu Chiến Binh.

Câu hỏi 5: Kết quả của nghiên cứu cho thấy mã ICD nào rất nhạy để xác định tình trạng chuyển giới của bệnh nhân?

Kết quả của nghiên cứu cho thấy mã ICD nào rất nhạy để xác định tình trạng chuyển giới của bệnh nhân?

Trả lời: Kết quả của nghiên cứu cho thấy các mã ICD được sử dụng là rất nhạy để xác định tình trạng chuyển giới của bệnh nhân.

Nguồn thông tin được tham khảo từ trang web: ISSM, Identifying Transgender Women in the Veterans Affairs Medical Record

Nội dung được biên tập, sáng tạo thêm bởi: Ban biên tập Namkhoa. info

About admin

Check Also

Lợi ích sức khỏe tình dục của việc tập cơ bụng dưới chậu cho phụ nữ mắc bệnh bàng quang quá hoạt động

Đoạn giới thiệu: Nghiên cứu mới đây tại Thổ Nhĩ Kỳ đã chỉ ra rằng …