Khảo sát nhu cầu đo lường chức năng tình dục ở phụ nữ chuyển giới sau phẫu thuật hình thành âm đạo

Rate this post

Nhu cầu của một cuộc khảo sát để đo lường chức năng tình dục ở phụ nữ chuyển giới sau phẫu thuật tạo âm hộ. Nghiên cứu mới đánh giá hiệu quả của các cuộc khảo sát thiết kế cho phụ nữ cisgender đối với phụ nữ chuyển giới sau phẫu thuật tạo âm hộ và đề xuất việc phát triển cuộc khảo sát cụ thể cho nhóm này.


Đo lường chức năng tình dục ở phụ nữ chuyển giới sau phẫu thuật tạo âm đạo

Giới nghi ngờ là khi bản dạng giới tính của một người không khớp với giới tính được gán cho họ khi sinh. Một số người mắc giới nghi ngờ chọn thực hiện quá trình chuyển giới để phù hợp với bản dạng giới tính của mình, trong đó có thể bao gồm cả phẫu thuật tạo âm đạo (quá trình tạo âm đạo mới). Có nhiều kỹ thuật khác nhau cho loại phẫu thuật này, nhưng vẫn chưa rõ chúng ảnh hưởng như thế nào đến sự hài lòng tình dục.

Hiện nay, các cuộc khảo sát được thiết kế cho phụ nữ không chuyển giới được sử dụng để đo lường sự hài lòng tình dục ở phụ nữ chuyển giới sau phẫu thuật tạo âm đạo. Tuy nhiên, quan trọng là phải đánh giá mức độ hiệu quả của những cuộc khảo sát này trong việc đo lường chính xác sự hài lòng tình dục ở nhóm này, xem xét các trải nghiệm độc đáo và cấu trúc cơ thể của phụ nữ chuyển giới.

Tác giả của một nghiên cứu gần đây đã tiến hành điều đó. Các nhà nghiên cứu đã thu thập và xem xét tất cả các cuộc khảo sát bằng tiếng Anh đã được kiểm chứng để đánh giá chức năng tình dục và sự hài lòng tình dục ở phụ nữ không chuyển giới từ Bắc Mỹ để xem xem liệu chúng có thể liên quan đến phụ nữ chuyển giới sau phẫu thuật tạo âm đạo hay không. Họ đã tìm thấy 13 cuộc khảo sát có thể áp dụng.

Tiếp theo, với sự đóng góp của 3 bác sĩ phẫu thuật chuyển giới chuyên nghiệp, họ phân loại các câu hỏi từ các cuộc khảo sát là phù hợp hoặc không phù hợp cho nhóm người này. Cuối cùng, các cuộc khảo sát đã được đánh giá để xem xét thêm các câu hỏi quan trọng cho những người sau phẫu thuật tạo âm đạo nhưng có thể áp dụng cho các nhóm dân số khác, như những vấn đề liên quan đến đau đớn, sẹo, khôi phục cảm giác, và diện mạo sinh dục hình thức.

Cuối cùng, nghiên cứu đã phát hiện rằng một số câu hỏi trong các cuộc khảo sát liên quan đến phụ nữ chuyển giới sau phẫu thuật tạo âm đạo, chẳng hạn như vấn đề kích thích, hài lòng, và đau trong quá trình xâm nhập âm đạo.

Tuy nhiên, nhiều câu hỏi không phù hợp, như những vấn đề về tạo dầu tự nhiên. Tác giả của nghiên cứu này đề xuất rằng các cuộc khảo sát trong tương lai nên bao gồm các câu hỏi về hình ảnh tự hào về cơ quan sinh dục, khôi phục cảm giác, kích thích tuyến tiền liệt, sự an toàn toàn diện, sự chấp nhận của xã hội, và sự thỏa mãn kỳ vọng để đánh giá chính xác hơn về sự hài lòng tình dục của nhóm dân số này.

Những kết luận này rõ ràng chỉ ra rằng nhiều khía cạnh của các cuộc khảo sát được phân tích không áp dụng cho phụ nữ chuyển giới sau phẫu thuật tạo âm đạo. Hơn nữa, những khía cạnh quan trọng của chức năng tình dục của nhóm này không được đề cập trong các cuộc khảo sát được thiết kế cho phụ nữ không chuyển giới.

Các cuộc khảo sát hiện có được thiết kế để đo lường chức năng tình dục nữ, như Chỉ số Chức năng Tình dục Nữ (FSFI), không thể nắm bắt hoàn toàn trải nghiệm của phụ nữ chuyển giới sau phẫu thuật. Đó là lý do tại sao cần có một cuộc khảo sát cụ thể được thiết kế cho phụ nữ chuyển giới đã trải qua loại phẫu thuật chấp nhận giới tính này, tương tự như các cuộc khảo sát được thiết kế cho các nhóm dân số khác.

Tác giả kết luận rằng sự hợp tác với phụ nữ chuyển giới đã trải qua phẫu thuật tạo âm đạo là cần thiết để tạo ra một cuộc khảo sát toàn diện và tôn trọng đáp ứng nhu cầu và trải nghiệm độc đáo của họ.

Hỏi đáp về nội dung bài này

1. Tại sao cần một cuộc khảo sát để đo lường chức năng tình dục ở phụ nữ chuyển giới sau phẫu thuật tạo âm đạo?

Việc đo lường chức năng tình dục ở phụ nữ chuyển giới sau phẫu thuật tạo âm đạo cần thiết để hiểu rõ cách mà phẫu thuật ảnh hưởng đến hài lòng tình dục của họ.

2. Hiện nay, các cuộc khảo sát nào được sử dụng để đo lường hài lòng tình dục ở phụ nữ chuyển giới sau phẫu thuật tạo âm đạo?

Hiện tại, các cuộc khảo sát được thiết kế cho phụ nữ không chuyển giới được sử dụng để đo lường hài lòng tình dục ở phụ nữ chuyển giới sau phẫu thuật tạo âm đạo.

3. Theo nghiên cứu gần đây, nhóm nghiên cứu đã thực hiện những bước nào để đánh giá hiệu quả của các cuộc khảo sát đo lường hài lòng tình dục ở phụ nữ chuyển giới sau phẫu thuật tạo âm đạo?

Theo nghiên cứu gần đây, nhóm nghiên cứu đã thu thập và xem xét tất cả các cuộc khảo sát bằng tiếng Anh được xác thực để đánh giá chức năng tình dục và hài lòng tình dục ở phụ nữ không chuyển giới từ Bắc Mỹ.

4. Cuối cùng, nghiên cứu này kết luận điều gì về việc đo lường hài lòng tình dục ở phụ nữ chuyển giới sau phẫu thuật tạo âm đạo?

Kết luận của nghiên cứu này là cần hợp tác với phụ nữ chuyển giới đã trải qua phẫu thuật tạo âm đạo để tạo ra một cuộc khảo sát toàn diện và tôn trọng.

5. Tại sao cần thiết phải có một cuộc khảo sát cụ thể dành cho phụ nữ chuyển giới sau phẫu thuật tạo âm đạo?

Cần phải có một cuộc khảo sát cụ thể dành cho phụ nữ chuyển giới sau phẫu thuật tạo âm đạo vì các cuộc khảo sát hiện tại không đủ để hiểu rõ trải nghiệm của họ sau phẫu thuật.

Nguồn thông tin được tham khảo từ trang web: ISSM, The Need for a Survey to Measure Sexual Function in Transgender Women Post-Vaginoplasty

Nội dung được biên tập, sáng tạo thêm bởi: Ban biên tập Namkhoa. info

About admin

Check Also

Tác động của mãn kinh đến sinh lý tình dục là gì?

Menopause là giai đoạn khi phụ nữ ngừng kinh nguyệt. Trong giai đoạn tiền mãn …