Cảm ơn Ban tổ chức Hội nghị Y học tình dục quốc tế!

Rate this post

ISSM Committee là nòng cốt của ISSM! Các thành viên của các ủy ban đặt thời gian, năng lượng và chuyên môn vào các sáng kiến của ISSM phục vụ các thành viên, bệnh nhân và đẩy ngành y tế phát triển. Chúng tôi muốn cảm ơn tất cả các thành viên ủy ban đã kết thúc nhiệm kỳ vào cuối năm 2022. Để biết thông tin chi tiết về các thành viên ủy ban ISSM hiện tại vào tháng 1 năm 2023, xem tại ISSM Committees 2023-2024.


Ủy ban ISSM – Những người làm việc chăm chỉ

Ủy ban ISSM là những người làm việc chăm chỉ của ISSM! Các thành viên ủy ban đặt thời gian, năng lượng và chuyên môn của mình vào nhiều sáng kiến của ISSM nhằm phục vụ các thành viên, bệnh nhân và đẩy lĩnh vực phát triển. Chúng tôi muốn tận dịp này để cảm ơn tất cả các thành viên ủy ban đã kết thúc nhiệm kỳ ở cuối năm 2022.

Dưới đây là một số thành viên ủy ban đã kết thúc nhiệm kỳ:

– Ủy ban Hiến pháp: Ira Sharlip (Mỹ), Alan Shindel (Mỹ), Abdulaziz Baazeem (Ả Rập Saudi), Edgardo Becher (Mỹ), Anita Clayton (Mỹ), Mohit Khera (Mỹ), Vasan SS (Ấn Độ)

– Ủy ban Tài chính & Kiểm toán: Eduardo Bertero (Brazil), Neelima Deshpande (Ấn Độ), Nakajima Koichi (Nhật Bản), Omer Raheem (Mỹ), Prithy Ramlachan (Nam Phi)

– Ủy ban Hỗ trợ & Giải thưởng: Akira Tsujimura (Nhật Bản), Fernando Facio (Brazil), Saleh BinSaleh (Ả Rập Saudi)

– Ủy ban Truyền thông: Susan Kellogg Spadt (Mỹ), Ranjith Ramasamy (Mỹ), Rachel Rubin (Mỹ), Hwan Cheol Son (Hàn Quốc), Masroor Ahmad Wani (Ấn Độ)

– Ủy ban Thành viên: Eric Chung (Australia), Amr Abdelhamed (Ai Cập), Amjad Alwaal (Mỹ)

– Ủy ban Tư vấn & Hướng dẫn: Mikkel Fode (Phần Lan), Miguel Rivero (Argentina), Shahjada Selim (Bangladesh), Han Wu (Trung Quốc)

– Ủy ban Xuất bản: Emmanuele Jannini (Ý), Hui Jiang (Trung Quốc), Zdravko Asenov Kamenov (Bulgaria), Hyun Jun Park (Hàn Quốc)

– Ủy ban Đạo đức: Haocheng (Lambert) Lin (Trung Quốc), Mohammad Mahmudur Rahman (Bangladesh), Thomas Masterson III (Mỹ), Karl Pang (UK), Premal Patel (Mỹ), Natesh Prabhu (Ấn Độ), Marina Scafuri (Brazil)

Đây chỉ là một số thành viên ủy ban đã kết thúc nhiệm kỳ. ISSM đánh giá cao sự đóng góp của họ và hy vọng họ sẽ tiếp tục ủng hộ các hoạt động của tổ chức trong tương lai.

Hỏi đáp về nội dung bài này

Câu hỏi 1: Ai là thành viên của Ban Bylaws?

Trả lời: Ira Sharlip (USA), Alan Shindel (USA), Abdulaziz Baazeem (Saudi Arabia), Edgardo Becher (USA), Anita Clayton (USA), Mohit Khera (USA), Vasan SS (India)

Câu hỏi 2: Ai là thành viên của Ban Tài chính & Kiểm toán?

Trả lời: Eduardo Bertero (Brazil), Neelima Deshpande (India), Nakajima Koichi (Japan), Omer Raheem (USA), Prithy Ramlachan (South Africa)

Câu hỏi 3: Ai là thành viên của Ban Grants & Prizes?

Trả lời: Akira Tsujimura (Japan), Fernando Facio (Brazil), Saleh BinSaleh (Saudi Arabia)

Câu hỏi 4: Ai là thành viên của Ban Communication?

Trả lời: Susan Kellogg Spadt (USA), Sandrine Atallah (Lebanon), Ranjith Ramasamy (USA), Georgios Pagkalos (Greece), Rachel Rubin (USA), Gideon Blecher (Australia)

Câu hỏi 5: Ai là thành viên của Ban Membership?

Trả lời: Mary Rogan (Ireland), Eric Chung (Australia), Carolyn Salter (USA), Amr Abdelhamed (Egypt), Amjad Alwaal (USA)

Nguồn thông tin được tham khảo từ trang web: ISSM, Thank you ISSM committee members!

Nội dung được biên tập, sáng tạo thêm bởi: Ban biên tập Namkhoa. info

About admin

Check Also

Tác động của mãn kinh đến sinh lý tình dục là gì?

Menopause là giai đoạn khi phụ nữ ngừng kinh nguyệt. Trong giai đoạn tiền mãn …